Guitar có EQ

<p>Địa Chỉ: 135A T&acirc;n Qu&yacute; Q. T&acirc;n Ph&uacute; TPHCM</p> <p>LH Zalo:&nbsp;0987.908.693</p>
KHÓA GUITAR CƠ BẢN