Ukulele

Ukulele gỗ size concert cho người mới tập - Âm thanh vang sáng, ngân tốt - Độ bền cao >2 năm
Ukulele gỗ concert OM101
Ukulele gỗ size concert cho người mới tập - Âm thanh vang sáng, ngân tốt - Gỗ Mahogani thịt giúp độ bền cao >2 năm - Tặng kèm: Bao da, Dây, Capo, Pick
Ukulele gỗ concert OM102
<p>Ukulele gỗ size concert cho người mới tập - &Acirc;m thanh vang s&aacute;ng, ng&acirc;n tốt - Gỗ Mahogani thịt gi&uacute;p độ bền cao &gt;2 năm - Kh&oacute;a đ&uacute;c xịn</p>
Ukulele gỗ concert OM103