Danh sách Sản phẩm

<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
GUITAR ESAC18 Đen FULL GỖ CÓ EQ GIẢM 45%
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar ESAC18 Full Gỗ Có EQ Giảm 45%
<p><strong>👉 Ưu đ&atilde;i duy nhất trong th&aacute;ng:</strong></p> <p><strong>- Free ship khi mua COD</strong></p> <p><strong>- Free c&ocirc;ng lắp khi mua tại SHOP</strong></p> <p><strong>Khối lượng:</strong>&nbsp;280g</p> <p><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;Xưởng Guitar S Việt</p>
EQ Fishman không đục thùng
<p><strong>👉 Ưu đ&atilde;i duy nhất trong th&aacute;ng:</strong></p> <p><strong>- Free ship khi mua COD</strong></p> <p><strong>- Free c&ocirc;ng lắp khi mua tại SHOP</strong></p> <p><strong>Khối lượng:</strong>&nbsp;280g</p> <p><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;Xưởng Guitar S Việt</p>
EQ Fishman 301
<p><strong>👉 Ưu đ&atilde;i duy nhất trong th&aacute;ng:</strong></p> <p><strong>- Free ship khi mua COD</strong></p> <p><strong>- Free c&ocirc;ng lắp khi mua tại SHOP</strong></p> <p><strong>Khối lượng:</strong>&nbsp;280g</p> <p><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;Xưởng Guitar S Việt</p>
EQ Guitar CL5
<p><strong>👉 Ưu đ&atilde;i duy nhất trong th&aacute;ng:</strong></p> <p><strong>- Free ship khi mua COD</strong></p> <p><strong>- Free c&ocirc;ng lắp khi mua tại SHOP</strong></p> <p><strong>Khối lượng:</strong>&nbsp;280g</p> <p><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;Xưởng Guitar S Việt</p>
Pickup Guitar Gắn Miệng Lỗ
<p><strong>👉 Ưu đ&atilde;i duy nhất trong th&aacute;ng:</strong></p> <p><strong>- Free ship khi mua COD</strong></p> <p><strong>- Free c&ocirc;ng lắp khi mua tại SHOP</strong></p> <p><strong>Khối lượng:</strong>&nbsp;300g</p> <p><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;Xưởng Guitar S Việt</p>
EQ 7545R Chuôi Dài
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng: Ph&iacute; ship COD tỉnh 30K - Free Ship Cho &gt;2 Combo</strong></p>
Combo phụ kiện giảm 75%
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Acoustic ES160 Giảm 40%
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Acoustic ES120 Giảm 40%
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Acoustic ES20 Có EQ 7545R
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Acoustic ES140 Có EQ 7545R
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Acoustic ESCD180 Có EQ 7545R
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Acoustic ESAC20 Có EQ 7545R
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng ( Bao đổi 3 ng&agrave;y )</p> <p><strong>👉 Qu&agrave; tặng:</strong>&nbsp;K&egrave;m bao đựng, pick, S&aacute;ch,&nbsp;chống trầy, Capo, D&acirc;y lẻ</p>
Guitar Classic ES180 giảm 40%