Danh sách Sản phẩm

<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ph&iacute; 25K&nbsp;( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 Ưu đ&atilde;i:&nbsp;</strong>Miễn ph&iacute; ship ( Free Ship ) khi mua &gt;2 đơn</p>
Pickup Kết Nối Loa Real AT301
<p>Ship to&agrave;n quốc</p> <p>Da xi cao cấp</p>
Áo Mưa Cho Guitar
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>&nbsp;</p>
Dây Jack Fender 6m
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p>
Dây Đeo Guitar
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>( &nbsp;Free ph&iacute; thay d&acirc;y&nbsp;)</p>
Dây Acoustic Alice A466
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>( &nbsp;Free ph&iacute; thay d&acirc;y&nbsp;)</p>
Dây Classic Alice A130
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>( &nbsp;Free ph&iacute; thay d&acirc;y&nbsp;)</p>
Dây Ukulele AQL
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>( &nbsp;Free ph&iacute; thay d&acirc;y&nbsp;)</p>
Dây Ukulele AU046-C
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p>
Máy Chỉnh Dây ET33
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>( &nbsp;Free ph&iacute; thay d&acirc;y&nbsp;)</p>
Dây Classic D'addario
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p> <p>( &nbsp;Free ph&iacute; thay d&acirc;y&nbsp;)</p>
Dây Acoustic D'addario
<p><strong>👉 Ship h&agrave;ng:</strong>&nbsp;Nhận ship h&agrave;ng to&agrave;n quốc ( Thu tiền sau &amp; C&oacute; kiểm tra&nbsp;)</p> <p><strong>👉 LH:&nbsp;</strong>0987.908.693</p> <p><strong>👉 Địa Chỉ:&nbsp;</strong>135A T&acirc;n Qu&yacute; TPHCM</p>
Capo Inox
100.000đ 120.000đ
<p>- Ph&acirc;n Loại: Tầm Trung</p> <p>- Nhận SHIP to&agrave;n quốc</p>
Capo Fender