Chính sách bảo mật

THÔNG TIN BẢO MẬT

 

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng trên Website guitar S Việt được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của guitar S Việt.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Quý khách khi đặt hàng

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Đồng hồ Đăng Quang sẽ có trách nhiện thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên

 

guitar S Việt yêu cầu các cá nhân khi đăng kí/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và Tên, Địa chỉ cụ thể, Email, Số điện thoại, … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên

 

Khuyến cáo Thành viên nên bảo mật các thông tin liên qua đến mật khẩu truy xuất của mình và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Thành viên nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả các cửa sổ Website đang mở.